+387 35 705 163

info@terrasit.com

Eko kompatibilna toplinska izolacija

zgrade izoliramo od temelja do krova.

U posljednje vrijeme jedna od glavnih tema u građevinskom sektoru je održivost okoliša. Održivost okoliša u zgradama podrazumijeva razvoj zgrada sa materijalima koji minimiziraju negativne utjecaje na okoliš uz očuvanje resursa za buduće generacije. “Ekološki pogodan” materijal mora se definirati kao takav analizom neškodljivih utjecaja tokom njegovog čitavog životnog vijeka: od ekstrakcije sirovina do procesa proizvodnje, od njegove upotrebe ili njegovog konačnog zbrinjavanja. LCA (Life Cycle Assessment) procjena životnog ciklusa, materijala je naučni i objektivni postupak uređen europskim standardima serije ISO 14040, radi utvrđivanja utjecaja na okoliš.

Procjena eko-kompatibilnosti materijala u građevinskom sektoru kroz metodologiju LCA (Life Cycle Assessment) mora razmotriti dvije vrste uticaja na životnu sredinu:

  1. Direktni uticaj: energetski resursi koji su bili potrebni za realizaciju proizvodnje i prevoz proizvoda
  2. Indirektni uticaj: energetski resursi koji su ušteđeni zahvaljujući primjeni proizvoda

LCA i okolišno vrijeme povratka

Zajednička tvrdnja za manje iskusne eksperte iz sektora je zadržati materijale za toplinsku izolaciju od prirodnih materijala koji su ekološki prihvatljiviji od EPS panela (ekspandirani polistirenski derivat iz petroleja). Usporedbom podataka dobivenih korištenjem LCA metodologije za neke od materijala koji se koriste kao izolatori u izgradnji objekata, možemo izvući neprimjerenost i neutemeljenost tvrdnji da je ekspandirani poliestiren ekološki nekompatibilan materijal.

Vrijeme povrata u okoliš

Izolacijski materijal počinje da bude koristan za okoliš kada dostigne vrijeme povrata u prirodu tj, kada se količina CO2 koja se emituje za proizvodnju materijala nadoknadi količinom koja se ne emituje u atmosferu korištenjem termoizolacije.

Za proizvodnju 1 m2 Terrasit Pixel Line je emitovano 8,83 kg CO2, dok je njegovom primjenom na godišnjem nivou ne emitovano 16,35 kg CO2.

Vrijeme povrata, tj. Procjena životog ciklusa (LCA) TERRASIT PIXEL LINE panelom iznosi samo 6 mjeseci, što aktivno doprinosi održivosti okoliša i ekonomskim uštedama jasno mjerljivim.

Direktan uticaj na okoliš kroz metodologiju LCA

(GWP – Global Warming Potential) Potencijal globalnog zagrijavanja jedan je od najvažnijih pokazatelja (LCA – Life Cycle Assessment) procjene životnog ciklusa proizvoda, koji mjeri Kg CO2, potencijalne stakleničke plinove stvorene za proizvodnju određene količine materijala. Iz tabele dobijamo da je proizvodnja EPS izolacije sigurno ekološki više kompatibilnija u odnosu na neke druge materijale koji se koriste za izolaciju i koji su već prisutni u prirodnom stanju.

Materijali
λ
GWP (global warming potential)
EPS Terrasit Pixel line
0,031
8,8
Kamena vuna
0,038
24,00
Pluta
0,040
12,00

Indirektan uticaj na okoliš kroz metodologiju LCA

Ušteda na resursima zahvaljujući primjeni toplinske izolacije na zgradama izražavaju se kao količina uštede energije za zagrijavanje ili hlađenje zgrade; to znači smanjenje emisije CO2 u atmosferu. Izolacija 1 m2 površine zgrade u uobičajenom našem geografskom području debljinom od 100 mm omogućava uštede i od 64,15 KWh/godišnje, dok istovremeno smanjuje posljedično ispuštanje CO2 u atmosferu.

Indikatori
Vrijednost
kWh/godišnje uštede
64,15
CO2 kg/godišnje nije emitovano
16,35

Preuzmite naš katalog

S razvojem novih programa i novih tehnologija izgradili smo uspješne robne marke na području proizvoda za namjene u građevini, industriji i pakovanju, tj. toplinskih izolacija, proizvoda za industriju, podnog grijanja i ambalaže.