+387 35 705 163

info@terrasit.com

Fasadne toplinske izolacije

zgrade izoliramo od temelja do krova

EPS F 70

100% reciklirajući – kružna ekonomija.

Namjena: Fasadne ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT EPS F 70 se koriste za toplinsku izolaciju u fasadnim sistemima ETICS u skladu sa EAD (European assessment document) 040083-00-0404. Ploče ugrađujemo s fasadnim ljepilima i dodatnim mehaničkim pričvršćivanjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa za ugradnju fasadnog sistema, važećih zakonskih propisa i pravila struke. Proizvod je u skladu s BAS EN 13163. Razred E, reakcije na požar, u skladu s BAS EN 13501-1 (samogasiv).

EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(2)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS100-WL(T)2,5

Karakteristike
Performance
Dimenzije
1000x500xd [mm]
Dužina
±2 [mm]
Širina
±2 [mm]
Debljina
±2 [mm]
Pravokutnost
±2 [mm]
Ravnost
±5 [mm]
Termalna provodljivost : λD
0.039 [W/mK]
Reakcija na požar
Class E
Vlačna čvrstoća
100 [kPa]
Savojna čvrstoća
100 [kPa]
Vodoupojnost
2,5 [%]
Dimenzijska stabilnost
±0.2 [%]
Dimenzijska stabilnost na 70°C
≤1 [%]
Otpornost difuziji vodene pare, µ
20-60

Usklađena tehnička specifikacija

EN 13163:2012 + A1:2015

Toplinski otpor po debljinama u mm - RD[m2 K/W]
10
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
300
0,24
0,49
0,73
0,98
1,22
1,46
1,95
2,44
2,93
3,41
3,66
3,90
4,39
4,88
5,37
5,85
6,10
7,32
logo_terrasit_bs_blue

EPS F Classic 80​

100% reciklirajući – kružna ekonomija.

Namjena: Fasadne ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT EPS F CLASSIC se koriste za toplinsku izolaciju u fasadnim sistemima ETICS u skladu sa EAD (European assessment document) 040083-00-0404. Ploče ugrađujemo s fasadnim ljepilima ili dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa za ugradnju fasadnog sistema, važećih zakonskih propisa i pravila struke. Analiza životnog ciklusa proizvoda (LCA – Life cycle assessment).

Okolinska deklaracija proizvoda (EPD – Environmental product declaration).
U skladu sa zahtjevima EN 15804:2012+A2:2019.
Proizvod je u skladu s BAS EN 13163. Razred E, reakcije na požar, u skladu s BAS EN 13501-1 (samogasiv).

E EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(2)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS115-WL(T)4,5

Karakteristike
Performance
Dimenzije
1000x500xd [mm]
Dužina
±2 [mm]
Širina
±2 [mm]
Debljina
±2 [mm]
Pravokutnost
±2 [mm]
Ravnost
±5 [mm]
Termalna provodljivost : λD
0.038 [W/mK]
Reakcija na požar
Class E
Vlačna čvrstoća
150 [kPa]
Savojna čvrstoća
115 [kPa]
Vodoupojnost
4,5 [%]
Dimenzijska stabilnost
±0.2 [%]
Dimenzijska stabilnost na 70°C
≤1 [%]
Otpornost difuziji vodene pare, µ
20-70

Usklađena tehnička specifikacija

EN 13163:2012 + A1:2015

Toplinski otpor po debljinama u mm - RD[m2 K/W]
10
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
300
0,26
0,53
0,79
1,05
1,32
1,58
2,11
2,63
3,16
3,68
3,95
4,21
4,74
5,26
5,79
6,32
6,58
7,89

EPS F Super 100

100% reciklirajući – kružna ekonomija.

Namjena: Fasadne ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT EPS F SUPER se koriste za toplinsku izolaciju u fasadnim sistemima ETICS u skladu sa EAD (European assessment document) 040083-00-0404. Ploče ugrađujemo s fasadnim ljepilima ili dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa za ugradnju fasadnog sistema, važećih zakonskih propisa i pravila struke.

EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS115-WL(T)4,5

Karakteristike
Performance
Dimenzije
1000x500xd [mm]
Dužina
±2 [mm]
Širina
±2 [mm]
Debljina
±2 [mm]
Pravokutnost
±2 [mm]
Ravnost
±5 [mm]
Termalna provodljivost : λD
0.037 [W/mK]
Reakcija na požar
Class E
Vlačna čvrstoća
150 [kPa]
Savojna čvrstoća
115 [kPa]
Vodoupojnost
4,5 [%]
Dimenzijska stabilnost
±0.2 [%]
Dimenzijska stabilnost na 70°C
≤1 [%]
Otpornost difuziji vodene pare, µ
20-70

Usklađena tehnička specifikacija

EN 13163:2012 + A1:2015

Toplinski otpor po debljinama u mm - RD[m2 K/W]
10
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
300
0,27
0,54
0,81
1,08
1,35
1,62
2,16
2,70
3,24
3,78
4,05
4,32
4,86
5,41
5,95
6,49
6,76
8,11
logo_terrasit_bs_blue

EPS F Professional

100% reciklirajući – kružna ekonomija.

Namjena: Fasadne ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT EPS F PROFESSIONAL se koriste za toplinsku izolaciju u fasadnim sistemima ETICS u skladu sa EAD (European assessment document) 040083-00-0404. Ploču ugrađujemo s fasadnim ljepilima ili dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa za ugradnju fasadnog sistema, važećih zakonskih propisa i pravila struke. Analiza životnog ciklusa proizvoda (LCA – Life cycle assessment).

Okolinska deklaracija proizvoda (EPD – Environmental product declaration).
U skladu sa zahtjevima EN 15804:2012+A2:2019.
Proizvod je u skladu s BAS EN 13163. Razred E, reakcije na požar, u skladu s BAS EN 13501-1 (samogasiv).

EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-SS90-CS(10)80-DS(N)2-TR150-WL(T)3

Karakteristike
Performance
Dimenzije
1000x500xd [mm]
Dužina
±2 [mm]
Širina
±2 [mm]
Debljina
±2 [mm]
Pravokutnost
±2 [mm]
Ravnost
±5 [mm]
Termalna provodljivost : λD
0.036 [W/mK]
Reakcija na požar
Class E
Vlačna čvrstoća
150 [kPa]
Savojna čvrstoća
80 [kPa]
Vodoupojnost
0,04[kg/m2]
Dimenzijska stabilnost
3,0 [%]
Dimenzijska stabilnost na 70°C
±0.2 [%]
Otpornost difuziji vodene pare, µ
20-40

Usklađena tehnička specifikacija

EN 13163:2012 + A1:2015

Toplinski otpor po debljinama u mm - RD[m2 K/W]
10
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
300
0,28
0,56
0,83
1,11
1,39
1,67
2,22
2,78
3,33
3,89
4,17
4,44
5,00
5,56
6,11
6,67
6,94
8,33
logo_terrasit_bs_blue

EPS F Grafit

100% reciklirajući – kružna ekonomija.

Namjena: Fasadne EPS ploče sa povećanom toplinskom moći koristimo TERRASIT EPS F GRAFIT toplinsku izolaciju u fasadnim sistemima ETICS u skladu sa EAD (European assessment document) 040083-00-0404. Ploče ugrađujemo s fasadnim ljepilima ili dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa za ugradnju fasadnog sistema, važećih zakonskih propisa i pravila struke.

Analiza životnog ciklusa proizvoda (LCA – Life cycle assessment).
Okolinska deklaracija proizvoda (EPD – Environmental product declaration).
U skladu sa zahtjevima EN 15804:2012+A2:2019.
Proizvod je u skladu s BAS EN 13163. Razred E, reakcije na požar, u skladu s BAS EN 13501-1 (samogasiv).

Karakteristike
Performance
Dimenzije
1000x500xd [mm]
Dužina
±2 [mm]
Širina
±2 [mm]
Debljina
±2 [mm]
Pravokutnost
±2 [mm]
Ravnost
±5 [mm]
Termalna provodljivost : λD
0.031 [W/mK]
Reakcija na požar
Class E
Vlačna čvrstoća
150 [kPa]
Savojna čvrstoća
150 [kPa]
Vodoupojnost
2,5 [%]
Dimenzijska stabilnost
±0.2 [%
Dimenzijska stabilnost na 70°C
≤1 [%]
Otpornost difuziji vodene pare, µ
20-70

Usklađena tehnička specifikacija

EN 13163:2012 + A1:2015

Toplinski otpor po debljinama u mm - RD[m2 K/W]
10
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
300
0,31
0,63
0,94
1,25
1,56
1,88
2,50
3,13
3,75
4,38
4,69
5,00
5,63
6,25
6,88
7,50
7,81
9,38
logo_terrasit_bs_blue
Grafit R – sa reciklirinam materijalom - Nature star​

100% reciklirajući – kružna ekonomija.

Namjena: Fasadne EPS ploče sa povećanom toplinskom moći koristimo TERRASIT EPS F GRAFIT toplinsku izolaciju u fasadnim sistemima ETICS u skladu sa EAD (European assessment document) 040083-00-0404. Ploče ugrađujemo s fasadnim ljepilima i dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa za ugradnju fasadnog sistema, važećih zakonskih propisa i pravila struke.

Analiza životnog ciklusa proizvoda (LCA – Life cycle assessment).
Okolinska deklaracija proizvoda (EPD – Environmental product declaration).
U skladu sa zahtjevima EN 15804:2012+A2:2019.
Proizvod je u skladu s BAS EN 13163. Razred E, reakcije na požar, u skladu s BAS EN 13501-1 (samogasiv).

EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-SS60-CS(10)70-DS(N)2-TR100-WL(T)2

Karakteristike
Performance
Dimenzije
1000x500xd [mm]
Dužina
±2 [mm]
Širina
±2 [mm]
Debljina
±1 [mm]
Pravokutnost
±2 [mm]
Ravnost
±5 [mm]
Termalna provodljivost : λD
0.031 [W/mK]
Reakcija na požar
Class E
Vlačna čvrstoća
100 [kPa]
Tlačna čvrstoća (10%)
70 [kPa]
Čvrstoća smicanja
60 [kPa]
Kratkotrajna vodoupojnost (djelimično potapanje)
0,1[kg/m2 ]
Vodoupojnost (potpuno potapanje)
2,0 [%]
Dimenzijska stabilnost
±0.2 [%]
Otpornost difuziji vodene pare, µ
20-40

Usklađena tehnička specifikacija

EN 13163:2012 + A1:2015

Toplinski otpor po debljinama u mm - RD[m2 K/W]
10
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
300
0,31
0,63
0,94
1,25
1,56
1,88
2,50
3,13
3,75
4,38
4,69
5,00
5,63
6,25
6,88
7,50
7,81
9,38

EPS 100

100% reciklirajući – kružna ekonomija.

Namjena: Rezane ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT EPS 100 se koriste za toplinsku izolaciju podova, ravnih krovova, potkrovlja, podnog grijanja, hladnjača. Ploče ugrađujemo s obzirom na način upotrebe lijepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem ili slobodnim polaganjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati uputa za ugradnju,važećih zakonskih propisa i pravila struke.

Proizvod je u skladu s BAS EN 13163. Razred E, reakcije na požar, u skladu s BAS EN 13501-1 (samogasiv).

EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-CS(10)100-WL(T)4

Karakteristike
Performance
Dimenzije
1000x500xd [mm]
Dužina
±2 [mm]
Širina
±2 [mm]
Debljina
±2 [mm]
Pravokutnost
±5 [mm]
Ravnost
±5 [mm]
Termalna provodljivost : λD
0.036 [W/mK]
Reakcija na požar
Class E
Tlačna čvrstoća (10%)
100 [kPa]
Vodoupojnost
4 [%]
Dimenzijska stabilnost
2,0 [%]
Dimenzijska stabilnost na 70°C
≤3 [%]

Usklađena tehnička specifikacija

EN 13163:2012 + A1:2015

Toplinski otpor po debljinama u mm - RD[m2 K/W]
10
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
300
0,28
0,56
0,83
1,11
1,39
1,67
2,22
2,78
3,33
3,89
4,17
4,44
5,00
5,56
6,11
6,67
6,94
8,33

EPS 150

100% reciklirajući – kružna ekonomija.

Namjena: Rezane ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT EPS 150 se koriste za toplinsku izolaciju ravnih krovova (veća opterećenja, prohodne i servisne površine), podovi s većim debljinama toplinske izolacije, podovi s većim opterećenjima, izolacija hladnih potkrovlja s povremenom prohodnom površinom. Ploče ugrađujemo s obzirom na način upotrebe lijepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem ili slobodnim polaganjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati uputa za ugradnju,važećih zakonskih propisa i pravila struke. Proizvod je u skladu s BAS EN 13163.

Razred E, reakcije na požar, u skladu s BAS EN 13501-1 (samogasiv).

Karakteristike
Performance
Dimenzije
1000x500xd [mm]
Dužina
±2 [mm]
Širina
±2 [mm]
Debljina
±2 [mm]
Pravokutnost
±5 [mm]
Ravnost
±5 [mm]
Termalna provodljivost : λD
0.036 [W/mK]
Reakcija na požar
Class E
Tlačna čvrstoća (10%)
150 [kPa]
Vodoupojnost
4 [%]
Dimenzijska stabilnost
±0.5 [%]
Dimenzijska stabilnost na 70°C
≤3 [%]

Usklađena tehnička specifikacija

EN 13163:2012 + A1:2015

Toplinski otpor po debljinama u mm - RD[m2 K/W]
10
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
300
0,28
0,56
0,83
1,11
1,39
1,67
2,22
2,78
3,33
3,89
4,17
4,44
5,00
5,56
6,11
6,67
6,94
8,33

EPS 200

100% reciklirajući – kružna ekonomija.

Namjena: Rezane ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT EPS 200 se koriste za toplinsku izolaciju ravnih krovova (veća opterećenja, prohodne i servisne površine), podovi s većim debljinama toplinske izolacije, podovi s većim opterećenjima, izolacija hladnih potkrovlja s povremenom prohodnom površinom. Ploče ugrađujemo s obzirom na način upotrebe lijepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem ili slobodnim polaganjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati uputa za ugradnju,važećih zakonskih propisa i pravila struke. Proizvod je u skladu s BAS EN 13163.

Razred E, reakcije na požar, u skladu s BAS EN 13501-1 (samogasiv).

Karakteristike
Performance
Dimenzije
1000x500xd [mm]
Dužina
±2 [mm]
Širina
±2 [mm]
Debljina
±2 [mm]
Pravokutnost
±5 [mm]
Ravnost
±5 [mm]
Termalna provodljivost : λD
0.034 [W/mK]
Reakcija na požar
Class E
Tlačna čvrstoća (10%)
200 [kPa]
Vodoupojnost
4 [%]
Dimenzijska stabilnost
±0.5 [%]
Dimenzijska stabilnost na 70°C
≤3 [%]

Usklađena tehnička specifikacija

EN 13163:2012 + A1:2015

Toplinski otpor po debljinama u mm - RD[m2 K/W]
10
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
300
0,28
0,56
0,83
1,11
1,39
1,67
2,22
2,78
3,33
3,89
4,17
4,44
5,00
5,56
6,11
6,67
6,94
8,33

XPS NL

Namjena: Ploče XPS 300 NL, NI, toplinske provodljivosti (λD) 0,034 W/mK od ekstrudiranog polistirena, tlačne tvrdoće 300 kPa s hrapavom površinom (struktura „napolitanka“) i rubovima sa stepenastim preklopom su namijenjene za ugradnju lijepljenjem i zalijevanjem betonom, te u slučajevima ako se na njih direktno nanose malteri za lijepljenje, žbuka ili drugi nanosi. Namijenjene su prije svega za:

  • Toplinsku izolaciju u ravnim krovovima sa većim mehaničkim opterećenjem
  • Toplinsku izolaciju podova sa većim mehaničkim opterećenjem
  • Toplinsku izolaciju vanjskih zidova zgrade koji su zasuti

Ploče u nagibu

PLOČE U NAGIBU se koriste kod izvedbe padova u sistemima ravnih krovova, za neometano otjecanje oborinske vode. Mogući nagibi 0,5%, 1%, 1,5%, 2% i 3%. itd. Moguće tlačne čvrstoće od 70 – 200 kPa. Prema narudžbi.