Proizvodi

NAPOMENA O NAMJENI:

Za ETICS fasade koristi se:

Classic, Super (poboljšani), Professional (premium), Graphite (premium), Terrasit Pixel wall (high-end), Terrasit Pixel Graphite (high-end) u zavisnosti od želje za izolacijskim efektom. Za oblaganje cokla se koristi Terracokl, koji je znatno bolji od XPS-a u te namjene jer ne sadrži naknadna oslobađanja plina koja mogu poremetiti strukturu ugrađenog materijalaProizvodi se međusobno razlikuju po toplotnoj efikasnosti i ostalim mehaničkim karakteristikama otpornosti na kidanje i savijanje, pod normalnim okolnostima. Više informacija u opisu proizvoda. Fasadni EPS moraju proći test čvrstoće na savijanje u kPa (BS) minimalno ili jednako 115, te test čvrstoće na kidanje u kPa (TR) minimalno ili jednako 150. Uz odgvorajuću toplinsku provodljivost manju ili jednaku 0,039 W/mK.

Šta je važno kod određivanja debljine termoizolacije u ETICS sustavima?

*Važna napomena: 

Kod ugradnje fasadnog sustava ETICS klimatske zone ne igraju neku važnu ulogu oko odabira debljine termoizolacije. Osnovni važni faktori koji određuju debljine sa boljom izolacijskom moći su:

  1. Cijena energenta za grijanje/hlađenje 
  2. Okolinski propisi 

Ukoliko je cijena energije znatno veća od troška ugradnje ETICS fasade, tada ugrađujemo veće debljine sve do momenta isplativosti investicije u ETICS sustav, odnosno do momenta kada korist ugrađenog sustava postane veća od troška koji smo načinili ugradnjom sustava (Cost/Benefit). Obično je to povrat troškova ugradnje ETICS sustava uštedama na računima energenata u roku od cca. 5 godina, ali zavisi od promjenjivosti cijene komponenti sustava i cijene energenata, često zna biti dosta kraće. Ako ulaganje u ETICS sistem iznosi znatno više od same koristi koju trebamo imati ugradnjom, odnosno cijena utrošenih energenta je znatno niža, tada ETICS ne daje finansijski efekat. Ali takav stav koriguju okolinski zahtjevi koji žele manje emisije štetnih tvari.

Drugi faktor su okolinski propisi koji limitiraju količinu emisije štetnih tvari u atmosferu. Tada povećanjem i korekcijom debljina utičemo na smanjenja emisije tako što ćemo upotrebljivati manje energije.

USPOREDBE ETICS PANELA/PLOČA

Razlike u toplinskoj provodljivosti po vrstama ploča su pokazane u tabeli (više u opisu samih proizvoda), cjenovni odnos je sličan sa aspekta kvalitativnog razreda, s time da bolje termičke/toplinske izolacije svake godine daju pozitivne razlike u pomenutim procentima, samo se investira jednokratno veći iznos u prvoj godini, dok benefit po osnovu kvaliteta ostvaruje se svake naredne godine korištenjem. Tako da je isplativije investirati u izolacije boljih toplinskih karakteristika, s obzirom da poslije malog broja godina ostvaruju se značajni efekti.

Vrsta proizvoda Toplinska vodljivost u lD % razlika u odnosu na Economic % jednokratna razlika u početnoj investiciji u prvoj godini % benefit cca od korištenja nakon 5 godina TR-čvrstoća na kidanje BS-čvrstoća na savijanje Ostali benefiti zbog fizičkih svojstava ploče
Economic 0,039 100,115
Terrasit Classic 0,038 2,6 3 13 150,115
Terrasit Super 5* 0,037 5,1 6 25,5 150,115
Terrasit Professional 0,036 7,7 8,5 38,5 150,115
Terrasit Grafit 0,032 18 20 90 150,115
Terrasit Pixel Wall 0,034 13 16 65 150,115 Brža ugradnja, manja potrošnja ljepila.
Terrasit Pixel Graphite 0,031 20,5 24 102,5 150,115 Brža ugradnja, manja potrošnja ljepila.
Terracokl 0,034 13 16 65 150,115 Brža ugradnja, manja potrošnja ljepila.
*Tabela – procjene

ZA IZOLACIJU PODA I KROVA KORISTI SE:

TERRASIT EPS 100, TERRASIT EPS 150, TERRASIT EPS 200,  u zavisnosti od zahtjeva za opterećenja i izolativnost.

ZA OSTALA MANJE ZAHTJEVNA IZOLIRANJA

Za ostala manje zahtjevna izoliranja i opterećenja koriste se:

TERRASIT EPS 50, TERRASIT EPS 70 i TERRASIT ECONOMIC (samo uz dodatno pričvršćivanje na manje zahtjevima za izoliranje)

ZA ZASUTE/UKOPANE DIJELOVE, PROHODNE POVRŠINE I POVRŠINE SA VEĆIM OPTEREĆENJIMA

Za zasute/ukopane dijelove objekata, prohodne krovove i površine/podove pod većim opterećenjima, a koji imaju i zahtjeve za izolaciju koristi se: XPS

*VAŽNO: Ugradnja panela/ploča i ostalih komponenti striktno prema standardu ETICS i normama ETAG004, kao ostalih propisa i standarda koji pokrivaju oblasti graditeljstva.

*Tehničke listove i izjave o usklađenosti/sukladnosti šaljemo po upitu na: e-mail, poštom ili fax-om. Proizvodi su u skladu sa zahtjevima

BAS EN 13163 : 2015, BAS EN 13499 : 2004 (ETICS), HRN 13163 : 2015, EN 13163 : 2015
Izvještaj o početnom ispitivanju tipa (ITT) koji je izdao GIT d.o.o. Tuzla

Sistem kvaliteta je u skaldu sa EN ISO 9001