Proizvodi

NAPOMENA O NAMJENI:

Za ETICS fasade koristi se:

EPS F 70, Classic 80 kPa, Super 100 kPa (poboljšani), Professional (premium), Graphite (premium), Terrasit Pixel wall (high-end), Terrasit Pixel Graphite (high-end) u zavisnosti od želje za izolacijskim efektom. Za oblaganje cokla se koristi Terracokl, koji je znatno bolji od XPS-a u te namjene jer ne sadrži naknadna oslobađanja plina koja mogu poremetiti strukturu ugrađenog materijalaProizvodi se međusobno razlikuju po toplotnoj efikasnosti i ostalim mehaničkim karakteristikama otpornosti na kidanje i savijanje, pod normalnim okolnostima. Više informacija u opisu proizvoda. Fasadni EPS moraju proći test čvrstoće na savijanje u kPa (BS) minimalno ili jednako 115, te test čvrstoće na kidanje u kPa (TR) minimalno ili jednako 150. Uz odgvorajuću toplinsku provodljivost manju ili jednaku 0,039 W/mK.

Šta je važno kod određivanja debljine termoizolacije u ETICS sustavima?

*Važna napomena: 

Kod ugradnje fasadnog sustava ETICS klimatske zone ne igraju neku važnu ulogu oko odabira debljine termoizolacije. Osnovni važni faktori koji određuju debljine sa boljom izolacijskom moći su:

  1. Cijena energenta za grijanje/hlađenje 
  2. Okolinski propisi 

Ukoliko je cijena energije znatno veća od troška ugradnje ETICS fasade, tada ugrađujemo veće debljine sve do momenta isplativosti investicije u ETICS sustav, odnosno do momenta kada korist ugrađenog sustava postane veća od troška koji smo načinili ugradnjom sustava (Cost/Benefit). Obično je to povrat troškova ugradnje ETICS sustava uštedama na računima energenata u roku od cca. 5 godina, ali zavisi od promjenjivosti cijene komponenti sustava i cijene energenata, često zna biti dosta kraće. Ako ulaganje u ETICS sistem iznosi znatno više od same koristi koju trebamo imati ugradnjom, odnosno cijena utrošenih energenta je znatno niža, tada ETICS ne daje finansijski efekat. Ali takav stav koriguju okolinski zahtjevi koji žele manje emisije štetnih tvari.

Drugi faktor su okolinski propisi koji limitiraju količinu emisije štetnih tvari u atmosferu. Tada povećanjem i korekcijom debljina utičemo na smanjenja emisije tako što ćemo upotrebljivati manje energije.

USPOREDBE ETICS PANELA/PLOČA

Razlike u toplinskoj provodljivosti po vrstama ploča su pokazane u tabeli (više u opisu samih proizvoda), cjenovni odnos je sličan sa aspekta kvalitativnog razreda, s time da bolje termičke/toplinske izolacije svake godine daju pozitivne razlike u pomenutim procentima, samo se investira jednokratno veći iznos u prvoj godini, dok benefit po osnovu kvaliteta ostvaruje se svake naredne godine korištenjem. Tako da je isplativije investirati u izolacije boljih toplinskih karakteristika, s obzirom da poslije malog broja godina ostvaruju se značajni efekti.

Vrsta proizvoda Toplinska vodljivost u lD Ugradnja na: Referenca BS-čvrstoća na savijanje

TR-čvrstoća na kidanje

BS-čvrstoća na savijanje

Ostali benefiti zbog fizičkih svojstava ploče
Terrasit EPS F 70 0,039 zid
115 150 po standardu
Terrasit Classic 0,038 zid 80 kPa 115 150  po standardu
Terrasit Super 5* F 100 0,037 zid 100 kPa 115 150 po standardu
Terrasit Professional 0,035 zid 0,035 lp 100 kPa 115 150 po standardu
Terrasit Grafit 0,031 zid
115 150 po standardu, bolji efekti uz 20% manje debljine
Terrasit Pixel Wall 0,034 zid
115 150 Reljefni sa razrezima za amortizaciju  naprezanja ploče. Brža ugradnja, manja potrošnja ljepila. Bolje pričvršćivanje.
Terrasit Pixel Graphite 0,031 zid
115 150 Reljefni sa rzrezima za amortizaciju naprezanja ploče. Brža ugradnja, manja potrošnja ljepila. Bolje pričvršćivanje. Bolji efekti uz 20% manje debljine.
Terracokl 0,034 cokl
115 150 Reljefni sa razrezima za naprezanje ploče. Brža ugradnja, manja potrošnja ljepila. Bolje pričvršćivanje.

*Tabela – procjene

ZA IZOLACIJU PODA I KROVA KORISTI SE:

TERRASIT EPS 100, TERRASIT EPS 150, TERRASIT EPS 200,  u zavisnosti od zahtjeva za opterećenja i izolativnost.

ZA OSTALA MANJE ZAHTJEVNA IZOLIRANJA

Za ostala manje zahtjevna izoliranja i opterećenja koriste se:

TERRASIT EPS 50, TERRASIT EPS 60 (samo uz dodatno pričvršćivanje na manje zahtjevima za izoliranje)

ZA ZASUTE/UKOPANE DIJELOVE, PROHODNE POVRŠINE I POVRŠINE SA VEĆIM OPTEREĆENJIMA

Za zasute/ukopane dijelove objekata, prohodne krovove i površine/podove pod većim opterećenjima, a koji imaju i zahtjeve za izolaciju koristi se: XPS

*VAŽNO: Ugradnja panela/ploča i ostalih komponenti striktno prema standardu ETICS i normama ETAG004, kao ostalih propisa i standarda koji pokrivaju oblasti graditeljstva.

*Tehničke listove i izjave o usklađenosti/sukladnosti šaljemo po upitu na: e-mail, poštom ili fax-om. Proizvodi su u skladu sa zahtjevima

BAS EN 13163 : 2015, BAS EN 13499 : 2004 (ETICS), HRN 13163 : 2015, EN 13163 : 2015
Izvještaj o početnom ispitivanju tipa (ITT) koji je izdao GIT d.o.o. Tuzla

Sistem kvaliteta je u skaldu sa EN ISO 9001