Nikole Šopa bb Jajce 70101
70101 ZAVNOBiH-a Jajce Federacija Bosne i Hercegovine 70101 BA
030 657 962030 657 962
030 657 762