Ivana Pavla II bb Kaštel Štafilići 21217
24 Ulica Stipe Pense Kaštel Štafilić Splitsko-dalmatinska županija 21217 HR
021 896 165021 896 165