TERRASIT EPS F 70

Fasadne ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT EPS F 70 se koriste za toplinsku izolaciju u fasadnim sistemima ETICS u skladu s ETAG 004. Ploče ugrađujemo s fasadnim ljepilima ili dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa za ugradnju fasadnog sistema, važećih zakonskih propisa i pravila struke. Proizvod je u skladu s BAS EN 13163. […]

TERRASIT EPS F CLASSIC

Fasadne ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT EPS F CLASSIC se koriste za toplinsku izolaciju u fasadnim sistemima ETICS u skladu s ETAG 004. Ploče ugrađujemo s fasadnim ljepilima ili dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa za ugradnju fasadnog sistema, važećih zakonskih propisa i pravila struke. Proizvod je u skladu s BAS EN […]

TERRASIT EPS F SUPER

Fasadne ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT EPS F SUPER se koriste za toplinsku izolaciju u fasadnim sistemima ETICS u skladu s ETAG 004. Ploče ugrađujemo s fasadnim ljepilima ili dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa za ugradnju fasadnog sistema, važećih zakonskih propisa i pravila struke. Proizvod je u skladu s BAS EN […]

TERRASIT EPS F PROFESSIONAL

Fasadne ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT EPS F PROFESSIONAL se koriste za toplinsku izolaciju u fasadnim sistemima ETICS u skladu s ETAG 004. Ploču ugrađujemo s fasadnim ljepilima ili dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa za ugradnju fasadnog sistema, važećih zakonskih propisa i pravila struke. Proizvod je u skladu s BAS EN […]

TERRASIT EPS F GRAFIT

Fasadne EPS ploče sa povećanom toplinskom moći koristimo TERRASIT EPS F GRAFIT toplinsku izolaciju u fasadnim sistemima ETICS u skladu s ETAG 004. Ploče ugrađujemo s fasadnim ljepilima ili dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa za ugradnju fasadnog sistema, važećih zakonskih propisa i pravila struke. Proizvod je u skladu s BAS EN […]

TERRACOKL

Vodoodbojne fasadne ploče TERRACOKL ekspandirane u kalupu, koriste se za izolaciju „cokla“-podnožja fasade iznad nivoa terena, u fasadnim sistemima ETICS u skladu s ETAG 004, za izolaciju „špaleta“ rubova AB ploča balkona i prepusta krova. Raster na obje strane ploče povećava prionjivost s malterima. Ploče ugrađujemo s fasadnim ljepilima ili mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati […]

TERRACOKL GRAFIT

Vodoodbojne fasadne ploče TERRACOKL GRAFIT s povećanom toplinskom moći ekspandirane u kalupu, koriste se za izolaciju „cokla“-podnožja fasade iznad nivoa terena, u fasadnim sistemima ETICS u skladu s ETAG 004, za izolaciju „špaleta“,  rubova AB ploča, balkona i prepusta krova. Ploče ugrađujemo s fasadnim ljepilima ili dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa […]

XPS 300 NI

Ploče XPS 300 NI od ekstrudiranog polistirena, tlačne tvrdoće 300 kPa s glatkom površinom bez preklopa su namijenjene za ugradnju lijepljenjem i zalijevanjem betonom, te u slučajevima ako se na njih direktno nanose malteri za lijepljenje, žbuka ili drugi nanosi. Namijenjene su prije svega za: izolaciju podnožja fasade izradu prepusta strehe kod kosih krovova toplinsku izolaciju vanjskih […]

XPS 300 NL

Ploče XPS 300 NL od ekstrudiranog polistirena, tlačne tvrdoće 300 kPa s hrapavom površinom (struktura „napolitanka“) i rubovima sa stepenastim preklopom su namijenjene za ugradnju lijepljenjem i zalijevanjem betonom, te u slučajevima ako se na njih direktno nanose malteri za lijepljenje, žbuka ili drugi nanosi. Namijenjene su prije svega za: izolaciju podnožja fasade izradu prepusta strehe kod […]