TERRASIT EPS F SUPER

Fasadne ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT EPS F SUPER se koriste za toplinsku izolaciju u fasadnim sistemima ETICS u skladu s ETAG 004. Ploče ugrađujemo s fasadnim ljepilima ili dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa za ugradnju fasadnog sistema, važećih zakonskih propisa i pravila struke.

Proizvod je u skladu s BAS EN 13163. Razred E, reakcije na požar, u skladu s BAS EN 13501-1 (samogasiv).

EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150