TERRASIT EPS 30, EPS 50

Rezane ploče od ekspandiranog polistirena TERRASIT EPS 30, EPS 50 se koriste za toplinsku izolaciju na mjestima gdje se ne zahtjeva nosivost (potkrovlja, podovi i ostala mjesta s manjim opterećenjima), fasade obložene s oblogom od fasadne opeke. Ploče ugrađujemo s obzirom na način upotrebe lijepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem ili slobodnim polaganjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati uputa za ugradnju,važećih zakonskih propisa i pravila struke.

Proizvod je u skladu s BAS EN 13163. Razred E, reakcije na požar, u skladu s BAS EN 13501-1 (samogasiv).

EPS-EN  13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS50-DS(N)5

debljina ploča:1cm – 30cm
veličina ploča:100 x 50cm
toplinska provodljivost λD:0,044 W/m.K
0,043 W/m.K
tlačna tvrdoća:≥30 kPa (10% def.)
≥50 kPa (10% def.)
dozvoljeno ravnomjerno
opterećenje:
600 kg/m2
1000 kg/m2

Certifikati:  ITT Izvještaj, Institut GIT Tuzla