MALTA STIRO-M50

TERRASIT – građevnisko ljepilo i masa za izravnavanje termoizolacionih sistema

Sastav: Cement, pijesak do 0,65 mm, polimerno vezivo, aditivi.

Primjena: Primjenjuje se za oblaganje vanjskih dimenzijski stabilnih površina termoizolacionim materijalima (EPS, kamena vuna, pluto… ). i za izravnavanje i ulaganje mrežice za armiranje prije završnog dekorativnog sloja.

Svojstva:
– Debra prionjivost na sve vrste izolacionih materijala,
– Potrošnja za lijepljenje 5 kg/m2 ovisno o ravnini zidne površine i metode lijepljenja,
– Potrošnja za izravnavanje i ulaganje mrežice 3,5-4 kg/m2,
– Tlačna čvrstoća 10 N/mm2,
– Otporno na mraz.

Uputstvo za upotrebu: Sadržaj vreće miješati sa oko 5,5L vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje. Pričekati 10-ak min., pa ponovo promiješati. Ljepilo nanositi na rubove i tačkasto na sredinu izolacione ploče. Za ulaganje mrežice nanosi se ručno pomoću metalnog gletera i u još vlažan sloj se ulaže mrežica tako da se mrežica preklapa u vanjskoj trećini.Nakon toga se površina metalnim gleterom zagladi.

Radni uvjeti: +5°C do +35°C

Napomene:
– Pri izvođenju radova pridržavati se građevinskih normi.
– Nadražuje oči i kožu, Koristiti zaštitne rukavice pri radu, a u slučaju doticaja sa očima isprati vecom količinom vode i konsultirati liječnika.
– Dajemo garanciju na sastav materijala, ali ne garantiramo za nepravilnu i nenamjensku upotrebu.

Rok upotrebe i skladištenje:
6 mjeseci na paleti u suhom.

Pakiranje: 25kg