EPS IZOLACIJA U NAGIBU

PLOČE U NAGIBU se koriste kod izvedbe podova u sistemima ravnih krovova, za neometano otjecanje oborinske vode. Mogući nagibi 0,5 %, 1%, 1,5%, 2%, i 3% itd.Moguće tlačne čvrstoće od 70-200kPa.