Naš blog

Jedini način da smanjite emisiju loših čestica emitovanih zbog grijanja je:

  •  smanjenje potrošnje energenta
  •  i zamjena ne efikasnog energenta,

trečih načina nema.

Smanjenje potrošnje energenta postižemo izoliranjem, a zamjena energenta ovisi o dostupnosti energenta, njegove cijene i njegovih energetskih vrijednosti.

Termoizolirmao zato da bi smanjili trošak grijanja i hlađenja objekata. Još jedan važan aspekt je smanjenje zagađenja zraka kroz samnjenje angažovanja energije, ćime izravno utičemo na  povećanje nacionalnog bogastva jer se energenti za grijanje i hlađenje neće prekomjerno trošiti. Općepoznata je činjenica da energije nedostaje. Danas se oko 70% svjetske energije utroši na grijanje i hlađenje, a taj oblik potrošnje predstavlja vrlo primitivan način konzumiranja energije. Termoizolacija ima funkciju spriječiti gubitak topline u objektima.  Termoizolacija ovija vanjski zid te sprečava brzo hlađenje ili grijanje  zida, kako bi toplina odnosno željena atmosfera ostala što duže u objektu. Zadržavanjem željene temperature u što dužem vremenskom periodu samnjuje potrošnju energenta, te na takav način čini uštedu. Rasipanje topline iz objekata češće i duže angažuje energiju kako bi se postigla željena teperatura, te na takav način čini veći trošak. Ujedno i instalirani kapaciteti za proizvodnju tpline ili hlađenja će biti manje projektovani.

Kolika debljina termoizolacije je dovoljna?

Učinak izolacije se mjeri koliko jedan objekat tokom godine potroši  kWh/m2 energije za grijanje i hlađenje. Ušteda je zbir različitih kombinacija materijala, izvora energije i regulacija i mjerenja angažovanja izvora i energije. Bolji i deblji TERRASIT EPS će načiniti veće uštede. Danas u svijetu postoji energetska karta objekata koje objekte razvrstavaju prema količini potrošenih kWh/m2 tokom godine, te objekte djeli na:

Energetski razred A+, A++ – Energetski najučinkovitije su pasivne kuće. Pasivne kuće gotovo da i ne troše energiju, a karakteriziraju ih odlična izolacijska svojstva, korištenje sustava povrata topline i obnovljivih izvora energije.

Energetski razred A – Niskoenergetski objekti imaju vrlo dobru izolaciju izolirane zidove, trostruku PVC stolariju i koriste obnovljive izvore energije.
Energetski razred B – odlično izolirani objekti, dobro zaštićeni susjednim objektima
Energetski razred C – dobro izolirani objekti i noviji stanovi
Energetski razred E, F – kuće s minimalnom izolacijom i povoljnom stolarijom, aluminijskom ili drvenom, ili stanovi u starijim zgradama s lošom stolarijom i na nepovoljnom mjestu u zgradi
Energetski razred F, G – starije kuće bez izolacije ili kuće bez fasada, loše izolirani stanovi na rubnim mjestima zgrade

Efikasnost termoizolacije ogleda se u činjenici da postigne što bolji učinak uz što manje ulaganje. Naravno da moramo voditi računa i o estetici objekta. TERRASIT termoizolacijski materijali će vam omogućiti da uz današnju cijenu energije imate energetski učinkovite i efikasne objekte na debljinama iznad 10 cm u četiri kvalitativne grupe (classic, super, profesional gold), ovisno od vašeg platežnog nivoa. Kvalitetniji materijali pojednostavljuju ugradnju ostalih komponenenti fasade ili ovojnice.

Odabir vrste fasade treba da bude vođen metodom trošak/korist od upotrebe takve fasade.

Debljinom i kvalitetom termoizolacije mi u stvari smanjujemo gubitke na grijanju i hlađenju. Taj omjer koliko debljine i koliko kvalitetno treba da bude je omjer od troška načinjenog u izgradnju i ušteda od tako ugrađene fasade. Omjer će se mjenjati promjenom cijana materijala i cijena energije.

Ušteda od ugrađene termoizolacije je velika i iznosi i do 50% mjereno  kWh/m2, u odnosu izolirano/neizolirano, naravno uzimajući u obzir i ekologiju, tj. efekat čišćeg zraka koji je jedan od uslova za opstanak života. Zrak nema cijenu.

Više informacija i uputa u doabir naših materijala možemo vam pružiti u direktnom kontaktu.