Drugi o nama

Zagrijavanje nedovoljno izoliranih prostora zahtijeva veću količinu energije, što dovodi do povećanja cijene korištenja i održavanja prostora, ali i do većeg zagađenja okoliša.

Prilikom postavljanja fasade važno je da razmislite o toplinskoj izolaciji objekta. Toplinska izolacija se postiže korištenjem materijala koji imaju nisku provodljivost topline (kondukciju), sprečavanjem gibanja tekućina tj. kapljevina i plinova (čime se sprečava konvekcija), te korištenjem reflektivnih materijala (čime se sprečava prijenos topline toplinskim zračenjem).

Toplinska izolacija je bitna u građevinarstvu, jer se njome sprečavaju toplinski gubici zimi, hladne obodne konstrukcije, oštećenja nastalih kondenzacijom (vlagom), te pregrijavanje prostora ljeti. Posljedice nedovoljne toplinske izolacije su oštećenja konstrukcije, te neudobno i nezdravo stanovanje i rad. Zagrijavanje nedovoljno izoliranih prostora zahtijeva veću količinu energije, što dovodi do povećanja cijene korištenja i održavanja prostora, ali i do većeg zagađenja okoliša. Poboljšanjem toplinsko izolacijskih karakteristika zgrade moguće je postići smanjenje ukupnih gubitaka topline građevine za prosječno od 40-80%.

Toplinski gubici kroz građevinski element ovise o sastavu elementa, orijentaciji i koeficijentu toplinske vodljivosti. Bolju toplinsku izolaciju postižemo ugradnjom materijala niske toplinske provodljivosti, odnosno visokog toplinskog otpora. Toplinski otpor materijala povećava se s obzirom na debljinu materijala.

Terrasit je vodeći ponuđač proizvodnog programa toplinskih izolacija, podnog grijanja i ambalaže na tržištima srednje i jugoistočne Evrope za ciljne grupe trgovačkih kuća, građevinskih kompanija, završnih radova u graditeljstvu (krovopokrivači, fasaderi, podopolagači, izvođači mašinskih radova i industrije).

Sa specijaliziranom ponudom, kvalitetnom uslugom, razvojem proizvoda i konkurentnim cijenama ćemo povećati tržišni udio na segmentu prodaje  toplinskih izolacija, podnog grijanja, te programa ambalaže. Prepoznatljivost ćemo jačati prije svega kroz lični, profesionalni i stručni pristup prema svim našim poslovnim partnerima.

Zbog čega odabrati Terrasit?

  • Proizvođač s vlastitim robnim markama
  • Izolacija od temelja do krova
  • Dokazani materijali i proizvodi
  • Proizvodi u skladu s propisima i normama
  • Ekološki prihvatljivi materijali
  • Razvoj proizvoda i usluga