Fasadne EPS ploče sa povećanom toplinskom moći koristimo TERRASIT EPS F GRAFIT toplinsku izolaciju u fasadnim sistemima ETICS u skladu s ETAG 004. Ploče ugrađujemo s fasadnim ljepilima ili dodatnim mehaničkim pričvršćenjem. Kod ugradnje se moramo pridržavati projekta i uputa za ugradnju fasadnog sistema, važećih zakonskih propisa i pravila struke.

Proizvod je u skladu s BAS EN 13163. Razred E, reakcije na požar, u skladu s BAS EN 13501-1, odnosno B1 prema DIN 4102 (samogasiv). Obloženi vanjski zid u fasadnom sistemu ETICS postiže Razred E, reakcije na požar.

EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2 DS(70,-)3-TR100
2000px-Conformit%C3%A9_Europ%C3%A9enne_(logo).svg.png

debljina ploča: 1cm – 30cm
veličina ploča: 100 x 50cm
jedinica mjere: m2
PAKOVANJE
paketi u PE foliji: cca 0.30m2
paleta:
toplinska provodljivost λD: 0,032 W/m.K
čvrstoća na raslojavanje:: ≥TR100
Certifikati: ITT Izvještaj, Institut GIT Tuzla, ETAG 004, UREDBA (EU) br. 305/2011 SIA 279