EPS GRANULAT, se koristi za pripremu laganog izolacijskog betona, u cilju rasterećenja građevinskih konstrukcija na mjestima s niskim tlačnim opterećenjima, kao lagani estrih s direktnim polaganjem keramike, za zalijevanje i konsolidaciju lučnih stropova, kod drvenih grednika i potkrovlja, za zalijevanje instalacija u podovima itd. EPS GRANULAT ima iznimno malu težinu od  fi=200 kg/m3 na više i dobar je toplinski izolator L=0,065 W/mK. Može se pripremati s mješalicomza pripremu ljepila, kod većih količina s mješalicom za estrihe ili u betonari. Ugradnja se vrši isto kao kod klasičnog betona, odnosno s pumpama pod visokim pritiskom.

2000px-Conformit%C3%A9_Europ%C3%A9enne_(logo).svg.png

granulacija: 3mm – 6mm
težina betona: 200 – 350 kg/m3
 toplinska provodljivost λ: 0,065 do 0,103 W/mK
kontinuirano opterećenje: iznad 14.000 kg/m3
paropropusnost µ: iznad 10
 jedinica mjere: kg
 pakovanje: vreće 2 ili 5 k