Zašto ugrađujemo termoizolaciju

Jedini način da smanjite emisiju loših čestica emitovanih zbog grijanja je:  smanjenje potrošnje energenta  i zamjena ne efikasnog energenta, trečih načina nema. Smanjenje potrošnje energenta postižemo izoliranjem, a zamjena energenta ovisi o dostupnosti energenta, njegove cijene i njegovih energetskih vrijednosti. Termoizolirmao zato da bi smanjili trošak grijanja i hlađenja objekata. Još jedan važan aspekt je…