Toplinska izolacija objekta: Prednosti i ušteda

Zagrijavanje nedovoljno izoliranih prostora zahtijeva veću količinu energije, što dovodi do povećanja cijene korištenja i održavanja prostora, ali i do većeg zagađenja okoliša. Prilikom postavljanja fasade važno je da razmislite o toplinskoj izolaciji objekta. Toplinska izolacija se postiže korištenjem materijala koji imaju nisku provodljivost topline (kondukciju), sprečavanjem gibanja tekućina tj. kapljevina i plinova (čime se…

Zašto ugrađujemo termoizolaciju

Jedini način da smanjite emisiju loših čestica emitovanih zbog grijanja je:  smanjenje potrošnje energenta  i zamjena ne efikasnog energenta, trečih načina nema. Smanjenje potrošnje energenta postižemo izoliranjem, a zamjena energenta ovisi o dostupnosti energenta, njegove cijene i njegovih energetskih vrijednosti. Termoizolirmao zato da bi smanjili trošak grijanja i hlađenja objekata. Još jedan važan aspekt je…